زندگی می گوید اما...

گفته بودم اغلب اینجا آخر خط است.

همچنین باید بگویم نیز

در بسی از قصه ها شاید،

نقطه عطفی است. یا یک فصل نادلخواه

بیش تر اما، چو من مسکین اسیران را،

نقطه ی پایان افسانه ست.

آه!

بعد هم دیگر سخن کوتاه!

 

اخوان ثالث

/ 0 نظر / 10 بازدید