* تو عمرم اينقدر كپي ، پيست نكرده بودم كه امشب كردم ... يه عالمه آهنگ قشنگ ... مرسي .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

*نمي دونم دارن با ماها چي كار مي كنن ... اما هر كار كني نمي توني خوش بين باشي ... به خودم كه نگاه مي كنم ... دارم هر روز نسبت به دور رو ورم بي تفاوت تر مي شم . يه ... كه ديگه حتي .........

 

 

*كلاغ سياه به خود مي نگرد

در دشت پوشيده از برف .

 

 

*..................

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید