* آخه کی جمعه ميره کلاس که ما دوميش باشيم !!!  

*قلب به کندی رشد می کند . روح از ابتدا در اوج است . قلب برای بزرگ شدن به زمان زيادی نياز دارد . روح بی درنگ در قله شکوفايی خويش است .

/ 1 نظر / 2 بازدید
سياوش

تازه بگو کی جمعه بدون اين که کلاس داشته باشه ميره سر کلاس!!!؟ راستی ... اون احتماله که ۰ ميشه احتمالا به اصل عدم قطعيت منجر ميشه!!!!!!!!