اينکه ديگران ما رو آدم حساب نکنن يه چيزه و اينکه ما خودمون رو آدم حساب نکنيم يه چيزه ديگه ست ...................................................

/ 0 نظر / 2 بازدید