برای خاطر زندگی - گابریل گارسیا مارکز

*دوستت دارم، نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم.

*اگر کسی تو را آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

پی نوشت: کسی به خودش نگیره!

/ 0 نظر / 8 بازدید