*از كسي نمي پرسند چه هنگام مي تواند خدا نگهدار بگويد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از عادات انسانيش نمي پر سند

از خويشتنش نمي پرسند .

 

زماني

به نا گاه

بايد با آن رو در روي در آيد

تاب آرد

بپذيرد

وداع را

درد مرگ را

فرو ريختن را ،

تا ديگر بار

بتواند كه برخيزد.

 

Margut Bickel   ، ترجمه احمد شاملو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید