روزی روزگاری موسیقی!؟

شما یا موسیقی واگنر را دوست دارید یا دوست ندارید. برای برخی مردم اپرای واگنری معرف عالی ترین شکل هنری به عنوان آمیزه ای از موسیقی و نمایش است. برای برخی نیز شخصیت های اپرای او فقط آدم های چاقی هستند که برای مدتی که گویی ابدی است به زبان آلمانی بر سر یکدیگر داد می کشند. شخصا با روسینی هم عقیده هستم که گفت "واگنر لحظات خوب و ربع ساعت های بدی دارد."

از کتاب باخ،بتهون و باقی بر و بچه ها

*پی نوشت: از کتابخونه ایی که دیگه فردا شب نیست، تا چند وقت دیگه خداحافظی می کنم! روزگاری این کتاب رو خوندم و دوست داشتم، لحن کتاب خیلی خوبه!!!

/ 1 نظر / 12 بازدید
نوید ردپا

درود امید وارم سیزده رو به شادمانی و سلامت به در کنید