کتاب - داستان های 55 کلمه ای

تام مرد جوان و خوش قیافه و خوش گذران بود، هر چند وقتی با سام که دو ماه بود هم خانه اش شده بود شروع به جدل کرد، کمی مست بود.

"نمی شود، نمی شود یک داستان کوتاه را فقط با پنجاه و پنج کلمه نوشت، ابله!"

سام در جا او را با شلیک گلوله ای ساکت کرد.

لبخند زنان گفت:"می بینی که می شود."

                                                             تری ال.تیلتون

/ 0 نظر / 13 بازدید