* خداي اينشتين به نحوي با قوانين تغيير ناپذير طبيعت آميخته است . اينشتن نظم كانوني امور را حس مي كند و مي تواند آن را در قالب سادگي قوانين طبيعت كشف كند ، و مي توانيم بگوييم كه او هنگام كشف نظريه نسبيت اين سادگي را با قوت تمام و بي واسطه احساس مي كرده است . شك نيست كه از اين نظر تا محتواي دين ، فرسنگها راه است . من فكر نمي كنم كه انيشتن به هيچ يك از اديان پايبند باشد ، و حتي گمان مي كنم كه مفهوم خداي متشخص اصلا در فكر او جايي ندارد . اما به هر حال ، در نظر او ميان علم و دين هيچ شكافي وجود ندارد ، زيرا او نطم كانوني امور را هم جزء قلمرو عيني مي داند و هم جزء قلمرو ذهني . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

جز و كل _ هايزنبرگ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید