............. لطف مثله شار و مقدار اون به تو بستگی داره که کسينوسه زاويه رو چی انتخاب کنی ، به راحتی می تونی صفر يا ماکزيممش کنی . موافقا دستاشون بالا !!!

/ 0 نظر / 2 بازدید