... تو در قدم اول نه با هيچكس كه با خودت مسئله داري و اختلاف . تو در قدم اول مي خواهي بداني كيستي ، چيستي ، كجايي ، چه كاره اي ، چه مي خواهي ، چه نمي خواهي ، چه بايد بكني و چه نبايد . اين ، همان سر در گمي و كلافگي و آوارگي روحي است كه نابودت مي كند و علت اين حال هم اين است كه بزرگتر از خودت شده اي و بلندتر از خودت . ديگر درون خودت جاي نمي گيري. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ظرف براي مظروف كوچك است . فشارهايي كه دمادم تو به خودت وارد مي آوري ، تو را خواهد شكست .

 

آتش بدون دود _ نادر ابراهيمي

 

/ 0 نظر / 2 بازدید