فال حافظ

 

فال حافظ اون شب !

 

حالیا مصلحت وقت در آن می بینم            که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم          یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم

...

/ 0 نظر / 7 بازدید