*بايد سرنوشت را وادار كنيم كه سنگر به سنگر در برابر ايمان ما و اهداف ما و برنامه هاي ما عقب بنشيند و سرانجام ، فروتنانه پرچم سفيدش را به اهتزاز در آورد و فرياد برآورد كه : آري ... من، عينا همانم كه شما به آن رسيده ايد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نادر ابراهيمي

 

*كتاب پرنده من مال فريبا وفي رو خوندم ........ خوب بود .( البته فكر كنم روح صاحبه كتاب خبر نداره كه كتابش دسته منه!؟)

 

*مرسي الهام خانوم ........

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
mujtaba

صاحب؟ صاحبه؟

siavash

ه آخر چسبان با "ه" مالکيت فرق داره ... دومی صداس ولی اولی حرفه.!! بايد بری کلاس اول.