تنها چيزی که می شه دلتو بهش خوش کنی تا اين درسو بخونی اينه که ...... عددهای موهومی پرواز شگفت انگيز روح خدايند . اين اعداد هويت دو گانه ای بين بودن و نبودن دارند .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
mohamadrezakhandani

با سلام . کلمات خوبی را نوشته ای . به وبلا گ من تحت عنوان مشتاقان موفقيت هم سری بزن ن