برای خاطر زندگی -چارلی چاپلین

من زمان زیادی در سیرک زیسته ام و همیشه و هر لحظه برای بند بازان روی ریسمان لرزنده نگران بودم. اما این حقیقت را بگویم که مردم بر روی زمین استوار و گسترده بیشتر از بندبازانی که روی ریسمان لرزنده هستند، سقوط می کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید