ماجراهای من و پایان نامه ام!

من درس میخوانم، پس هستم...

یکی از مراحل پیشرفت کار، فولدر شدن لیدا روی دسکتاپ استاد گرام می باشد و جواب سلام به نسبت متفاوتی شنیدن ... و من ا... توفیق، باشد که رستگار شویم!؟

همیشه موقع انجام کارهایی از این جنس مشکلات عمده شخصیتی و روحی اینجانب ظهور پیدا میکنه ... آدم خواهم شد آیا من؟!

/ 1 نظر / 10 بازدید
کاساندره

سلام دوست قدیمی صفحه ات رو هر روز که نه ولی هر از گاهی می خوانم. همان لیدایی که فقط کمی بزرگتر شده. ما هم همانیم که بودیم تازه بزرگتر هم نشدیم. حرفهایت را دوست دارم. مثل خاطراتت. موفق باشی.