گاهی ...

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز

صبور باید بود

اما همیشه مصمم.

 

به امید اینکه این جا نوشتن یه کمی هم که شده تاثیر داشته باشه ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
و.ن

اسم وبلاگت قصه شهر سنگستان هس، پس حتما خوندیش... که صدا نالنده پاسخ داد: آری نیست... و خب؛ لیک بی مرگ است دقیانوس وای وای افسوس... اما با همه اینا، تاثیر داره... و حتما یه بخشی از اون دیگران هس که در نتیجه موثره... من مطمئنم...

عماد فادر

سلام فكر كنم صبور رو اشتباه نوشتي؟؟؟؟ آخه اينجا يه نوع ماهي هستش(البته نه به ماهي من) كه اسمش سبوره !!!! آخه طفلي خيلي رنج ميكشه تا بياد كارون و خودشو به ما برسونه ما اونو صيدش كنيم. و ميلش كنيم (ايهام در ميل: 1- نامه الكترونيك 2-صرف كردن . خب اينجا بازهم ايهام وجود داره 1- صرف كردن مشتقات يك فعل 2- خوردن چيزي باز هم اينجا .... ول كن ا --اين ادبيات هم ولمون نميكنه) آخه داداشت يه عمريه كه 240 نوع كنكور داده؟؟؟ تا بعد باي [نیشخند]