اينها حس های خوبيه: وقتی که آرزو ميگه تو هميشه انرژی مثبت می دی يا سياوش ميگه تو خيلی تاثيره مثبت داشتی و من تو اين هفته کلی کاره خوب کردم و حتی وقتی شب خسته می رسی خونه و در يخچالو باز می کنی و يه کيک شکلاتی ميبينی . اين خبر خوبيه که توحيد می خواد ترک کنه حتی اگه نتونه ، و اين خوبه که قراره انتخابات انجمن برگزار بشه .

/ 0 نظر / 2 بازدید