زمان لازمه تا جهان بينی نيوتونيم جاشو به جهان بينی انيشتنی بده ...........زمان لازمه تا يه باور عوض بشه نه؟

اگه وقت کنم يه بخشهايی از صحبتهای  آقای تهرانی رو اينجا مينويسم ..................... خيلی جالب بود وقتی می گفت يه پروتون و الکترون واسه اينکه بشن اتم هيدروژن بايد از خودشون وسط بذارن و تنها چيزی که دارن جرمه ، مثه دختر و پسری که قراره بشن يه خانواده و بايد يه چيزايی رو از خودشون مايه بذارن.

/ 2 نظر / 2 بازدید