عشق و تنهایی

من چشمهایم را بستم و

تو قایم شدی

من هنوز روزها را می شمارم و

تو پیدا نمی شوی

 

یا من بازی را بلد نیستم

یا

تو جر زدی.

                      - امین منصوری -

/ 1 نظر / 10 بازدید
کاساندره

می آم اینجا گهگداری. هستم باهات. از دور...