روزمرگی ... روزهایی برای مردن!

مثل خیلی وقت ها دوست دارم بیشتر بنویسم ولی نمیشه!

*جنگل و قله جهان نما تجربه و برنامه خیلی خوبی بود. نفس کشیدیم بسیار بسیار!

*برای خودم زمزمه میکنم: طاقت بیار رفیق!

*آلبوم محاق رو دوست ندارم!؟ توصیه نمیشود.

*از ترافیک و سیستم حمل و نقل تهران متنفرم ...

 

/ 0 نظر / 25 بازدید