*.......شايد" فهميدن " يعني داشتن تصورات . مفاهيم لازم براي پي بردن به اينكه پديده هاي بسياري اجزاء يك كل منسجم به شمار مي آيند . وقتي تشخيص مي دهيم كه يك مو قعيت خاص و ظاهرا آشفته جز حالت خاصي از يك امر وسيعتر نيست، و بنابراين مي توان آن را بسيار ساده تر تنظيم و بيان كرد ، ذهن ما كمتر سر در گم مي شود .تلخيص پديده هاي رنگارنگ متنوع در يك اصل ساده و كلي ، يا به گفته يونانيان تخويل كثرت به وحدت ، همان چيزي است كه ما به آن " فهميدن " مي گوييم . توانايي پيشگويي غالبا پي آمد فهميدن و داشتن مفاهيم درست است ولي با خود فهميدن يكي نيست .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

* فلسفه يعني سوء استفاده منظم از واژگاني كه به همين منظور ساخته شده است.

 

جزء و كل _ ورنر هايزنبرگ

 

 *مجتبي: اين بشر هنوز خيلي كار داره تا درست بشه فعلا بايد همين جوري تحملش كني.تا كم كم ترو تميز بشه!!

 

* چرا امروز همه چي اينجوري شده .ميلم اتچ نمي كنه ........ مسنجر مي خواد براش كلمه تايپ كنم ، بعدشم ليستمو نمي ياره ....... پرشين بلاگ نمي ذاره قالبمو اديت كنم ............اينا يعني چي ؟!

/ 1 نظر / 2 بازدید
elham

salam lida joon!!chera ghalebe to meshki v khakestary karde?jalbe bedoonam..mamnoonam