* سياوش توام همش تضعيف روحيه کن خب .................

* ممنون از بابا محمد!!!!!!!!!!  من يه بابا محمد ديگه هم داشتم که البته الان شده داش ممد! ثمينه خانوم ، nini و... ممنون

* ببعی رو دزديدم ! وقتی با زبون خوش نمی دی مجبور می شم خب .

* نقيض يه حقيقت ژرف يه حقيقت ژرف ديگه ست ................ باز من دو خط مدرن خوندم .

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
nini

salam!!!!vase inaj mishe ax ferestad

lele

من ببعی رو ميخوام....