خاطره

حلقه های مداوم

پیاپی

تا دور دست،

تصمیم درست صادقانه.

 

با خود وفادار می مانم آیا

یا راهی سهل تر اختیار می کنم؟

 

توضیحات: این  ترجمه های شاملو هنوز هم یه چیز دیگه ست!

/ 1 نظر / 8 بازدید