برای خاطر زندگی - شهر به شهر

شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم       

خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم

بر دل من بس که جا تنگ شد از جدایی­ات        

بی تو به دست خویشتن سینه خود شکافتم     

از تف آتش غمم، صد ره اگر چه تافتی           

آیینه سان به هیچ سو، رو ز تو بر نتافتم

آه که تار و پود آن رفت به باد عاشقی           

جامه ی تقوایی که من در همه عمر بافتم

 

هاتف اصفهانی

/ 0 نظر / 11 بازدید