برای این روزها ...

در روز روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده امزیباترین سرودها، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بوده اند.

احمدشاملو

پی نوشت: ممکنه یه کم اشتباه نوشته باشم!

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید