درون خسته ما انسانها در ساده ترين و کوچکترين اجزای طبيعت پناه می جويد و به آرامش دست می يابد.

کريستيان بوبن ـ از کتاب حضور ناب ، اينم واسه کيوان خان !!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
Lele

آره...... خوبه... خوب....