ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳ 

دوستی برای من نشانه آن بود که چيزی نيرومندتر از ايدئولوژی نيرومندتر از کيش و آيين و نيرومندتر از ملت وجود دارد .


کلمات کلیدی: