ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳۸۳ 

*از كسي نمي پرسند چه هنگام مي تواند خدا نگهدار بگويد

از عادات انسانيش نمي پر سند

از خويشتنش نمي پرسند .

 

زماني

به نا گاه

بايد با آن رو در روي در آيد

تاب آرد

بپذيرد

وداع را

درد مرگ را

فرو ريختن را ،

تا ديگر بار

بتواند كه برخيزد.

 

Margut Bickel   ، ترجمه احمد شاملو

 


کلمات کلیدی: