ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱٩ تیر ۱۳۸۳ 

* مجتبی رخصت .........يا به قول احمد علی من سگ كی باشم .........خوبه دوباره شروع كردی به نوشتن .

*كسی كه با حرف اين و آن دف زدن را رها كند؛ بی حرف اين و آن هم رها می كند . دف زن بايد كه فقط صدای دفش را بشنود نه پر حرفی های اين و آن را ................اين خودخواهيه ؟!

* ديروز بعد از كلاس رفتيم نمايشگاه عكس تو نگارخانه ميرك بد نبود ...... زود رسيديم هنوز باز نكرده بودن؛ نشستيم رو پله ها تمرين كرديم آقاهه ی اونجا اينقدر خوب برخورد كرد( به قيافش نمی خورد ).............فكر می كنم اگه برخورد خانوم آذرنوش با همه كاستی های ما تو زدن مثله اون باشه خيلی بهتره .......

 


کلمات کلیدی: