ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ 

* ساعت سه نصفه شبه همه جا امن و امانه !!!!!!

* حال همه ما خوب است اما تو باور نکن ..............................

* نبسته ام به کس دل، نبسته کس به من دل ،چو .................. اه چه مرگمه نميدونم .


کلمات کلیدی: