ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ 

* ممنون از lele .....................

* به اين نتيجه رسيدم که اگه همه ياداشتهامو تو يه صفحه بنويسم بهتره نه؟!

* من هر چی می خوا م نگم باز يه کی ديگه می گه!!! آرش پيشنهاده مسئوليت دفتر وجهاد و کرد، محمد کانديد شدن که البته مساوی با رای آوردن برای انجمن اسلامی و زينب هم برای کانديد انجمن علمی شدن ............... چی کار کنم ؟؟؟


کلمات کلیدی: